‘Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden’.

Wij begeleiden veranderprocessen binnen organisaties of teams.

Advisering

Maatwerk

Als professionele organisatie is het leveren van maatwerk ons uitgangspunt. Wat wij graag willen bereiken is dat het advies past als een pak waarin je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om mentaal krachtiger te worden en wat kunnen wij daarin voor jou betekenen?

Advisering

Advisering is er op gericht een opdrachtgever verder te helpen in een specifieke situatie. Samen nadenken over de hulpvraag en op zoek gaan naar passende oplossingsrichtingen die bijdragen aan het gewenste resultaat. PsychElan begeleidt u graag bij vraagstukken over mentale veerkracht. We ontwikkelen beleid of ondersteunen bij de implementatie hiervan over thema’s die gerelateerd zijn aan mentale veerkracht.

Het introduceren van softskills binnen een organisatie kan best lastig zijn; het vraagt namelijk van iedereen een verandering van denken en handelen. ‘Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden’. Wij begeleiden veranderprocessen binnen organisaties of teams. Doelgroepen zijn zowel leidinggevenden als medewerkers.

Daarnaast bieden we:
• inhoudelijke expertise over mentale veerkracht en gerelateerde thema’s;
• supervisie aan teams;
• begeleiding bij de realisatie van behoefte inventarisaties; 
• advisering aan trainers.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2019