Een goede TCO-er is de eerste stap op weg naar gezond herstel

Niets is zo helend als je gehoord en begrepen voelen.

Opleiding

Maatwerk

Als eerste en belangrijkste product bieden wij maatwerk. Wat wij graag wil bereiken is dat de opleiding je past als een pak waarin je je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om zo mentaal krachtig mogelijk te worden en wat kunnen wij daarin voor jou betekenen?

Opleiding Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

Een goede TCO-er is de eerste stap op weg naar gezond herstel. Leden van het TCO-team zorgen namelijk voor de eerste opvang van hun collega’s.

DAG 1: Tijdens deze driedaagse opleiding staan we stil bij de taken van de TCO-ers. Welke competenties zijn van belang en wat zijn de grenzen van de TCO-er. Het omgaan met de emoties van anderen is daarbij van belang. Daarnaast wordt ingegaan op de werking van het brein en de manier waarop (verstoorde) verwerking plaatsvindt. Het stresszonemodel en PTSS komen aan bod, evenals veerkracht en copingstijlen.

DAG 2: Tijdens de tweede dag wordt aandacht besteed aan constructieve communicatiestijlen en gesprektechnieken. De fasen die je tijdens een gesprek doorloopt en manieren om actief te luisteren zonder te oordelen. Het interpreteren van non-verbaal gedrag hoort daar ook bij. Want haast niets werkt zo helend als je gehoord en begrepen voelen. 

DAG 3: Op dag drie worden alle theoretische elementen samengebracht tijdens de praktische oefeningen gespreksvaardigheden met een trainingsacteur.

Het lesmateriaal is samengesteld op basis van wetenschappelijke literatuur en empirische ervaringen en wordt middels actieve leervormen aangeboden.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2018