Hoe vergroot je jouw mentale veerkracht?

PsychElan geeft je hiervoor de juiste tools

Training

Maatwerk

Als eerste en belangrijkste product bieden wij maatwerk. Wat wij graag willen bereiken is dat de trainingen je passen als een pak waarin je je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om zo mentaal krachtig mogelijk te worden en wat kunnen wij daarin voor jou betekenen?

Training mentale veerkracht voor hulpverleners

Je emoties tonen is geen teken van zwakte. Het is een heel normale reactie op een abnormale situatie. De natuur geeft ons via onze emoties een ingenieus signaleringssysteem. Emoties zijn in miljoenen jaren geëvolueerd om ons te helpen te overleven.

Een gezonde emotionele ontlading na stress is belangrijk voor het behoud van je gezondheid. De training mentale veerkracht is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners, die regelmatig met ingrijpende situaties te maken hebben. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en praktische ervaringen uit de operationele praktijk.

(De oorzaken van) stress en emotie komen aan bod en daarnaast staan de thema’s Fit for action en Fit for life centraal. Fit for action gaat over het directe herstel tijdens of na een incident. Fit for life richt zich op de lange termijn, dat je spreekwoordelijke emmertje niet overloopt.

De training heeft een praktisch karakter. Tijdens de training oefen je in een veilig klimaat hoe je onder stress optimaal kunt functioneren. Juist voor hulpverleners kan het moeilijk zijn die kwetsbare kant te tonen. Het programma biedt uitgebreid ruimte om te ervaren dat je niet meteen een slachtoffer bent als jij ook een keer hulp kunt gebruiken.

Naast inzicht in de oorzaken van stress, leer je tijdens de training dus hoe je hier op een andere manier mee om kan gaan. We sluiten af met een aantal tips hoe je veerkrachtiger wordt èn blijft.

De training duurt ruim drie uur.

Training copingstijlen voor hulpverleners
“Mijn hart leek een eigen leven te leiden binnenin mijn borstkas en sprong haast naar buiten, maar ik zei tegen mezelf: ‘kalmeer’. Ik heb er vertrouwen in dat ik deze situatie aankan. Wat kan ik nu het beste doen om de situatie de baas te worden?”

De manier waarop je reageert op een fysieke, mentale of emotionele last, wordt ook wel je ‘copingstijl’ genoemd. Het doel hiervan is de ervaren last te verkleinen. Door op een andere manier naar stress te leren kijken, kan je een ingrijpende gebeurtenis verwerken. Dat leer je onder andere tijdens de training copingstijlen.

Tijdens de training leer je bijvoorbeeld op een positieve manier naar de gebeurtenis te kijken. Daarnaast is er aandacht voor (h)erkenning van persoonlijke groei, zingeving en acceptatie. Met behulp van videobeelden leer je de gebeurtenissen opnieuw te interpreteren en neemt het risico op het ontstaan van trauma gerelateerde klachten af.

Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever en de wensen van de deelnemers duurt deze training twee tot drie uur.

Herhalingstraining voor medewerkers van het Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

Medewerkers van het TCO hebben een taak in de eerste opvang van hun collega’s. Zij gaan het gesprek aan en moeten inschatten hoe de emotionele belasting van hun collega tijdens het incident is geweest.

De zogenaamde driehoek van impact is hierbij van belang. Hoe meer je je als hulpverlener kunt identificeren met de gebeurtenis of de slachtoffers, hoe lager je draagkracht. Als dit gebeurt, is je natuurlijke ‘pantser’ doorboord. Voor een TCO-er betekent dit dat je collega niet alleen hulpverlener is, maar ook een kwetsbaar mens. De zogenaamde trauma video carrousel gaat van start. Met vragen als ‘Had ik iets anders kunnen doen?’ of ‘Had ik meer kunnen doen?’ blijft je collega de situatie herbeschouwen. Het is moeilijk om zonder hulp tot een zinvolle reconstructie te komen. Het is als een puzzel waarvan je maar een paar stukjes hebt. Als TCO-er praat je samen na om de puzzel compleet te maken en de carrousel te stoppen.

Deze herhalingstraining is er op gericht om TCO-ers na hun basisopleiding bij te scholen op inhoudelijke thema’s. Er is aandacht voor stressreacties en hoe je je collega kan helpen dit een plaats te geven. Normale reacties worden vergeleken met reacties die om professionele hulp vragen.
De training bestaat uit een aantal basisonderwerpen, maar wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemers en recente voorvallen. De invulling van het programma wordt tijdens het intakegesprek met de coördinator van het TCO vastgesteld.

Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever en de wensen van de deelnemers duurt deze herhalingstraining één dag.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2018