PsychElan biedt een helpende hand


Hoe kun je de mogelijkheid benutten om je op een positieve manier aan te passen aan de situatie waar je mee te maken hebt?

Voorlichting

Maatwerk

Als eerste en belangrijkste product bieden wij maatwerk. Wat wij graag willen bereiken is dat de voorlichting je past als een pak waarin je je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om zo mentaal krachtig mogelijk te worden en wat kunnen wij daarin voor jou betekenen?

Voorlichting mentale veerkracht voor hulpverleners

Uit ervaring weet je dat je als hulpverlener met schokkende of traumatische gebeurtenissen te maken kan krijgen. Je werkgever verwacht dat je hiermee om kan gaan. Je hebt ten slotte niet voor niets voor dit beroep gekozen. Toch kan er een moment komen dat je na een ingrijpende gebeurtenis moeite hebt ‘gewoon’ verder te gaan.

Tijdens deze voorlichting maak je kennis met het thema mentale veerkracht en kan je je vragen stellen. Met behulp van (een beperkte hoeveelheid) theorie ontwikkel je meer inzicht in de thema’s stress en mentale veerkracht. Wat is stress en wat doet dat met je? En wat is mentale veerkracht en hoe kan je dit in stressvolle situaties inzetten?

Vervolgens staan we stil bij de specifieke vragen van de opdrachtgever en gaan we in op de gevolgen van stress en de verschillende stijlen waarmee je hiermee om kan gaan. Aan de gebeurtenis zelf kan je niets meer veranderen, maar wèl aan de manier waarop je er vervolgens mee omgaat. Welke mogelijkheden heb je om je positief en veerkrachtig aan de situatie aan te passen zonder de controle te verliezen of niet meer te weten hoe je moet handelen?

Als je je bewust bent dat je wel invloed hebt op de manier waarop je met een situatie omgaat en kan kiezen op welke manier je dat doet, krijg je meer evenwicht en controle. Dan overkomt het je niet meer, maar sta jij aan het roer.

De gehele voorlichting is vraaggestuurd en interactief.
De voorlichting duurt twee en een half uur.

 

Voorlichting mentale veerkracht voor partners van hulpverleners

Uit onderzoek blijkt dat de partner de belangrijkste rol vervult bij de opvang van een hulpverlener na een ingrijpende gebeurtenis. De ervaren sociale steun van de partner en mentale veerkracht hangen nauw samen.

Betrokkenheid van de partner bij de nazorg van hulpverleners is heel belangrijk. Voor het herstel na een ingrijpende gebeurtenis is het onbetaalbaar als je je gehoord, begrepen en gesteund voelt door de persoon die je het meest nabij is.

Voorwaarde om je partner te kunnen helpen (of geholpen te kunnen worden) is een goede communicatie. Als je voor elkaar open staat en over je ervaringen en behoeften kan praten, kan je als partners samen groeien. Een goede communicatie is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Tijdens deze voorlichting krijgen partners van hulpverleners informatie over stressreacties en hoe de verwerking plaatsvindt. Daarnaast krijgen partners tips en adviezen hoe zij de hulpverlener het best kunnen opvangen.

Niemand verwerkt een schokkende gebeurtenis door erover te zwijgen.

Deze voorlichting duurt twee en een half uur.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2018