Wij werk(t)en onder andere voor:

Brandweer Twente

Voor het GCO-team (Georganiseerde Collegiale Ondersteuning) hebben wij, in het Kamak theater van Hengelo, een masterclass over de werking van het brein verzorgd. Het begrijpen van het eigen brein, het brein van je collega en daardoor als GCO-er maatwerk leveren waren de belangrijkste doelstellingen. Er werd stilgestaan bij de werking van het brein bij stress, welke rol adrenaline en cortisol hebben, wat constructieve en destructieve plasticiteit is en waarom zintuigelijke waarnemingen zoals geuren en geluiden zo’n indruk kunnen maken. Afsluitend is aandacht besteed aan breinhygiëne, mentale lenigheid en het belang van positiviteit.

Lees het artikel

Ambulance Amsterdam

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van de regio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Amsterdam verzorgen in het kader van een pilot gezamenlijk de opleiding Medium Care Ambulancezorg.

PsychElan verzorgd in dit curriculum het onderdeel mentale veerkracht. Het behouden en versterken van je mentale veerkracht staat daarbij centraal. Hoe doe je dit als je geconfronteerd wordt met ingrijpende gebeurtenissen? Waar heb je zelf invloed op en hoe bereid je je voor op dergelijke omstandigheden? Allemaal vragen die beantwoord worden in deze interactieve les. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het stresszonemodel en verschillende manieren van verwerken. Wat een normale verwerking is en wanneer er sprake is van een verstoorde verwerking. Deze kennis is toepasbaar op de individuele deelnemers, maar wordt zo aangeboden dat de deelnemers ook signalen van hun collega’s leren herkennen. De RAV's laten op deze manier zien dat zij waarde hechten aan een goede mentale basis voor het werk op de ambulance. 

Veiligheidsregio Brabant Noord

Workshop mentale veerkracht voor (hoofd) officieren van dienst en adviseurs gevaarlijke stoffen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere; stress, de werking van ons brein, emoties, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, het herkennen van signalen van overbelasting en tips om je eigen veerkracht te versterken.

Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond (AZRR)

Workshop over mentale veerkracht voor chauffeurs en verpleegkundige van de ambulancedienst. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere; stress, de werking van ons brein, emoties, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, het herkennen van signalen van overbelasting en tips om je eigen veerkracht te versterken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Presentatie over mentale veerkracht voor leden van het multidisciplinaire TCO-team. Het team bestaat uit medewerkers van de ambulancedienst, meldkamer en brandweer.

Van ’t Klooster & Rebel Advies en training

Voorlichting over het versterken van mentale veerkracht voor mantelzorgers, 'Zorg voor Mantelzorgers', in opdracht van de gemeente Laren.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Basisopleiding Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
-             Twee keer een driedaagse training voor het TCO-team als co-trainer

Cluster Hoeksewaard
-             Training mentale veerkracht aan alle repressieve medewerkers
-             Voorlichting mentale veerkracht aan de partners van alle repressieve medewerkers
-             Bijscholing TCO-team
-             Persoonlijke begeleiding medewerker

Bijscholing TCO-team
PsychElan verzorgde de bijscholing van het TCO-team. Tijdens deze bijscholing werd de theorie van gespreksvoering opgefrist, heeft supervisie plaatsgevonden op cases van het afgelopen jaar en is gewerkt met twee trainingsacteurs om de geleerde vaardigheden direct toe te passen.

Lees het artikel

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Directie brandweer
-      Themalezingen mentale veerkracht voor brandweermedewerkers

Veiligheidsregio Hollands Midden

Crisiscommunicatie
-     Workshops mentale veerkracht

Voor crisiscommunicatieadviseurs en -medewerkers uit het openbare orde en veiligheid domein zoals gemeenten, politie, Stedin, Alliander en het Alrijne ziekenhuis.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio’s (ATLV)
Adviseur mentale veerkracht

Taken als adviseur mentale veerkracht:

 • Bijdragen aan de herziening van diverse leergangen brandweeronderwijs op het gebied van mentale veerkracht.
 • Het (mede) ontwikkelen en verzorgen van bijscholingen, workshops, trainingen en lezingen voor veiligheidsregio’s en partners.
 • Het bijdragen aan netwerk op het gebied van mentale veerkracht met o.a. TNO, de Nederlandse defensieacademie en de politieacademie.
 • Mede ontwikkelen van les- en leerstof over mentale veerkracht zoals ELO's.
 • Het bezoeken van (internationale) seminars en congressen.

Workshop teamontwikkeling voor ambtenaren Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

GHOR-Academie (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio)

 • Bijscholingen voor officieren van dienst geneeskundig (OvD-G) over mentale veerkracht in relatie tot terrorisme gevolg bestrijding (TGB).
 • Ontwikkeling bijscholingen voor algemeen commandant geneeskundig (ACGZ) over mentale veerkracht
  in relatie tot terrorisme gevolg bestrijding (TGB).
 • Ontwikkeling e-learning Terrorisme Gevolgbestrijding voor ambulancepersoneel
 • Samen met Arq Impact organiseren van seminar voor PsychoSociale Hulpverleners (PSH coördinatoren).
Lees het artikel

Uitvaarverzorging Moree

Workshop mentale veerkracht voor uitvaartverzorgers

Gooise Praktijkschool

Lezingen over traumaverwerking voor docenten die dagelijks te maken hebben met jongeren met een vluchtelingen achtergrond of die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Maatwerk als een goed zittend pak

Wist u dat PsychElan ook maatwerk levert?
bel ons gerust voor een afspraak

© Grafisch Goed Geregeld | 2018