Over PsychElan

In PsychElan komen twee werelden samen. Enerzijds is dat de wereld van de Psyche, gedachten en gevoelens en anderzijds de wereld van het Elan, het enthousiasme, het vuur en de bezieling waarmee je de dingen doet. PsychElan richt zich op de geüniformeerde hulpverleners en de ondersteuning aan hen.

PsychElan maakt zich sterk voor een veilige omgeving, waarin je als hulpverleners geen slachtoffer bent als jij om hulp vraagt. Door orde te scheppen in je gedachten en ruimte te geven aan je gevoelens, kan je als hulpverlener met vuur en bezieling je werk (weer) blijven doen.

PsychElan is in 2015 opgericht door Martijn Dame (1979).

Over Martijn Dame

Sinds 1996 draag ik een uniform en sinds 2015 ben ik toegepast psycholoog. In uiteenlopende functies bij de Koninklijke Luchtmacht en verschillende brandweerkorpsen heb ik aan den lijve ondervonden met welke (mentale) vraagstukken je als manschap, bevelvoerder of officier te maken krijgt.

De hulpverleningswereld is een dynamische en technische wereld, waarin medewerkers vroeg of laat ingrijpende ervaringen opdoen. Mijn kennis en ervaring als hulpverlener en toegepast psycholoog zet ik in om geüniformeerde hulpverleners te helpen zo veerkrachtig mogelijk te worden èn te blijven. Dat doe ik als hulpverlenerspsycholoog doortastend en praktisch toepasbaar.

Tijdens mijn (deeltijd)studie toegepaste psychologie leerde ik veel over gedrag en hoe je dat positief kunt beïnvloeden. Gedurende mijn studie vroegen geüniformeerde collega’s mij om raad als zij (dreigend) vastliepen. Meestal kon ik hen weer op weg helpen of gericht doorverwijzen. Sindsdien ben ik door het thema mentale veerkracht gegrepen. In mijn afstudeerperiode onderzocht ik bijvoorbeeld voor de Brandweer Rotterdam Rijnmond welke factoren invloed hebben op de mentale veerkracht van de brandweermedewerkers.

Het werd me steeds duidelijker hoe belangrijk het is om mentale veerkracht vooraf te trainen in plaats van de schade achteraf te moeten repareren. Psychologie is het begrijpen en beïnvloeden van gedrag. Door de kennis en kunde uit twee werelden te combineren, kan ik hulpverleners en organisaties helpen veerkrachtiger te functioneren.

Naast PsychElan werk ik als senior medewerker vakbekwaamheid en officier van dienst bij de brandweer in de haven van Rotterdam. Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en de Europese Associatie van Brandweerpsychologen (AEPSP). Als docent ben ik geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

© Grafisch Goed Geregeld | 2018