PsychElan biedt een helpende hand


Hoe kun je de mogelijkheid benutten om je op een positieve manier aan te passen aan de situatie waar je mee te maken hebt?

Voorlichtingen

Maatwerk

Als professional is het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt. Wat ik graag wil bereiken is dat het advies past als een pak waarin je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om mentaal krachtiger te worden en wat kan ik daarin voor jou betekenen?

Voorlichting mentale veerkracht voor hulpverleners

Het kan gebeuren dat je na een ingrijpende gebeurtenis moeite hebt om ‘gewoon’ verder te gaan. Als hulpverlener weet je uit ervaring dat je te maken kan krijgen met schokkende of traumatische gebeurtenissen.

Aan een gebeurtenis zelf kan je niets meer veranderen, maar wèl aan de manier waarop je er vervolgens mee omgaat. Het bewustzijn dat je zelf invloed hebt op de manier waarop je met een situatie kan omgaan geeft meer evenwicht en controle. Dan overkomt het je niet, maar sta jij aan het roer.

De voorlichting is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en onderzoeken en wordt aangeboden middels actieve leermethoden. Bewustwording is een belangrijk doel van deze voorlichting.

 Na afloop van deze voorlichting heb je meer inzicht in de thema’s stress en mentale veerkracht. Wat stress is, wat het met je doet, wat mentale veerkracht is en hoe je deze veerkracht kunt behouden en versterken. Beter begrijpen hoe deze processen werken, betekent dat je ze beter kunt beïnvloeden.

De voorlichting duurt één dagdeel.

Partners van hulpverleners

Uit onderzoek blijkt dat een partner de belangrijkste rol vervult bij de opvang van een hulpverlener na een ingrijpende gebeurtenis. Hoe meer sociale steun iemand ervaart, hoe veerkrachtiger hij of zij zich voelt.
 
Voor het herstel na een ingrijpende gebeurtenis is het onbetaalbaar als je gehoord, begrepen en gesteund wordt door personen die je het meest nabij staan. 
Niemand verwerkt een ingrijpende gebeurtenis door er over te zwijgen.

Tijdens deze voorlichting krijgen partners van hulpverleners informatie over stressreacties en hoe verwerking plaatsvindt. Daarnaast ontvangen zij tips en adviezen over het opvangen van hun partner. 

De voorlichting duurt één dagdeel.

De werking van het brein

Weet jij hoe je brein werkt? Je brein, dat ben jij. Alles wat je denkt, doet, voelt, herinnert en wilt zit in je brein. Je brein is er helemaal op ingericht om jouw veiligheid te garanderen, om ervoor te zorgen dat jij overleefd.
 
Maar hoe werkt je brein tijdens stressvolle of ingrijpende gebeurtenissen? Hoe komt het bijvoorbeeld dat je geuren en geluiden tijdens die gebeurtenis zo goed onthoudt?
 
In deze voorlichting staan we stil bij hoe het brein werkt, wat het wel en niet kan en wat goed en minder goed is voor het brein.
 
We besteden aandacht aan breinhygiëne en het belang van een positief denkpatroon. Als je beter inzicht hebt in hoe het brein zo optimaal mogelijk kan functioneren, kan je de beste resultaten bereiken. Denken in kansen en mogelijkheden draagt daar positief aan bij.

 
De voorlichting duurt één dagdeel.

Traumaverwerking voor hulpverleners
Wanneer wordt een ingrijpende gebeurtenis een traumatische ervaring?
Kennis hebben van de fasen van traumaverwerking en verwerkingsstijlen is de basis.
 
Tijdens deze voorlichting besteden we aandacht aan een proactieve reactie op hetgeen je is overkomen en aan het herkennen van PTSS gerelateerde signalen. Wat is een normale verwerking en wat is een verstoorde verwerking? Leer signalen bij jezelf of bij een ander herkennen en hoe je jezelf kunt richten op zaken waarop je invloed hebt.
 
Tevens staan we stil bij het belang van voorzorg. Dit vergroot je mogelijkheden op een constructieve verwerking; je wilt immers verbeteren en niet verbitteren.
Met een positieve blik en vertrouwen in het eigen kunnen ben je veerkrachtiger in het omgaan met tegenslag en uitdagingen.
 
Deze voorlichting duurt één dagdeel.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2020