Over PsychElan

In PsychElan komen twee werelden samen. Enerzijds is dat de wereld van de Psyche; gedachten en gevoelens en anderzijds de wereld van het Elan; het enthousiasme, het vuur en de bezieling waarmee je dingen doet.

PsychElan biedt hulp en expertise aan hulp- en zorgverleners.
Ik zet mij in voor het versterken van de mentale veerkracht van hulp- en zorgverleners en hun organisaties. Voor een samenleving waarin je als hulp- of zorgverleners geen slachtoffer bent als je om hulp vraagt.

Naast mentale veerkracht richt ik me ook op het specialisme Industriële Incidentbestrijding. Een bijzonder vakgebied waar specialistische kennis noodzakelijk is om veilig en verantwoord incidenten te bestrijden.

PsychElan heb ik in 2015 opgericht.

Over Martijn Dame

Van 1996 tot 2020 droeg ik (1979) zelf een uniform en sinds 2015 ben ik toegepast psycholoog. In uiteenlopende functies bij de Koninklijke Luchtmacht en verschillende brandweerkorpsen heb ik aan den lijve ondervonden met welke (mentale) vraagstukken je als manschap, bevelvoerder of officier te maken krijgt.

De hulp- en zorgverleningswereld is een dynamische en veelal technische wereld, waarin medewerkers vroeg of laat te maken kunnen krijgen met ingrijpende gebeurtenissen. Mijn kennis en ervaring als hulpverlener en toegepast psycholoog zet ik in om (geüniformeerde) hulp- en zorgverleners en organisaties te ondersteunen zo veerkrachtig mogelijk te worden èn te blijven. Dat doe ik als hulpverlenerspsycholoog doortastend en praktisch toepasbaar.

Tijdens mijn studie en vervolgopleidingen (psychotrauma) heb ik veel geleerd over gedrag en het positief beïnvloeden daarvan. In deze periode heb ik collegiale ondersteuning geboden aan geüniformeerde collega’s die mij om raad vroegen als zij (dreigend) vastliepen. Meestal kon ik hen weer op weg helpen of gericht doorverwijzen. Sindsdien ben ik door het thema mentale veerkracht gegrepen.

Het werd me steeds duidelijker hoe belangrijk het is om mentale veerkracht vooraf te trainen in plaats van de schade achteraf te moeten herstellen. Dus prepareren in plaats van repareren.

Psychologie is het begrijpen en beïnvloeden van gedrag. Door de kennis en kunde uit twee werelden te combineren, kan ik hulp- en zorgverleners en organisaties helpen veerkrachtiger te functioneren.

Naast PsychElan werkte ik tot 2020 als senior medewerker vakbekwaamheid en officier van dienst bij de brandweer in de haven van Rotterdam. Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en de Europese Associatie van Brandweerpsychologen (AEPSP). Als docent ben ik geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

© Grafisch Goed Geregeld | 2020