Hoe vergroot je jouw kennis van industriële incidentbestrijding?

PsychElan geeft je hiervoor de juiste tools

Trainingen

Maatwerk

Als professional is het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt. Wat ik graag wil bereiken is dat het advies past als een pak waarin je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om mentaal krachtiger te worden en wat kan ik daarin voor jou betekenen?

Industriële incidentbestrijding

PsychElan biedt drie soorten industriële trainingen aan die allen één dagdeel duren. De trainingen zijn door brandweer, ambulance en andere professionals te volgen. Uiteraard is het mogelijk om de trainingen toe te spitsen op het verzorgingsgebied en de wensen van de opdrachtgever.


Basisprincipes van industriële incidentbestrijding (IIB)

De Basisprincipes van industriële incidentbestrijding (IIB) behandeld risico-inschatting en handelingsperspectief bij incidenten met een industrieel karakter. Tijdens de training wordt onder andere gewerkt aan de situational awareness bij een inzet met IIB. Er wordt aandacht besteed aan de samenwerking met het bedrijf waar het incident plaatsvindt. Door hun expertise in te zetten en hen de juiste vragen te stellen kan een incident zo veilig en efficiënt mogelijk worden bestreden. Deze onderwerpen en de monodisciplinaire IIB processen worden in de training behandeld.

Lessons learned

Lessons learned richt zich op de reconstructie van daadwerkelijk gebeurde incidenten waar ik als officier van dienst bij betrokken ben geweest. De trainingen zijn gericht op de brandweerprofessional en gaan over IIB en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Alle cases zijn realistisch; ze zijn een weergave van incidenten die de afgelopen jaren in de Rotterdamse haven hebben plaatsgevonden. De casuïstiek is interactief, waarbij deelnemers uitgedaagd worden om keuzes te maken. Er wordt gewerkt met daadwerkelijke ladingpapieren, MSDS-kaarten of andere relevante informatie. De cases worden ondersteunt met foto’s en videobeelden van het werkelijke incident.

Verdiepende IBB

De trainingen verdiepende IIB zijn een vervolg op de basisprincipes IIB en geschikt voor deelnemers met al enige IIB ervaring. De verschillende IIB thema’s kunnen per training verdiept worden. Elk thema wordt in een dagdeel behandeld en kan afhankelijk van de vraag, specifiëren op de leerbehoefte van de deelnemer of wensen van de organisatie. Deze vorm leent zich uitstekend voor een incompany training en kan geheel op maat afgenomen worden.

 Onderstaand een overzicht van de thema’s:

·         Risico’s in een industriële omgeving en scenario denken;
·         Tankopslag;
·         Intern transport en verlading;
·         Productontsnapping;
·         Opslag onder druk en cryogene gassen;
·         Procesbeveiligingen en preventieve voorzieningen in de industrie;
·         De werking van blusschuim.

Industriële foto's: Peet de Rouw fotografie.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2020