‘Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden’.

Wij begeleiden veranderprocessen binnen organisaties en teams.

Consultancy

Maatwerk

Als professional is het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt. Wat ik graag wil bereiken is dat het advies past als een pak waarin je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om mentaal krachtiger te worden en wat kan ik daarin voor jou betekenen?

Consultancy

Consultancy is er op gericht een opdrachtgever verder te helpen in een specifieke situatie. Samen nadenken over de hulpvraag en op zoek gaan naar passende oplossingsrichtingen die bijdragen aan het gewenste resultaat. Ik begeleid je graag bij vraagstukken over mentale veerkracht. Ik geef handvatten om beleid te ontwikkelen of ondersteun bij de implementatie hiervan over thema’s die gerelateerd zijn aan mentale veerkracht en industriële incidentbestrijding.

Het introduceren van softskills binnen een organisatie kan best lastig zijn; het vraagt namelijk van iedereen een verandering van denken en handelen. ‘Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden’. Ik begeleid veranderprocessen binnen organisaties of teams. Doelgroepen zijn zowel leidinggevenden als medewerkers.

 Daarnaast biedt PsychElan:
• inhoudelijke expertise over mentale veerkracht en gerelateerde thema’s;
• supervisie aan teams;
• begeleiding bij de realisatie van behoefte inventarisaties; 
• advisering aan trainers.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2020