Een professioneel TCO-team is de eerste stap op weg naar gezond herstel

Niets is zo helend als je gehoord en begrepen voelen.

Opleiding TCO

Maatwerk

Als professional is het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt. Wat ik graag wil bereiken is dat het advies past als een pak waarin je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om mentaal krachtiger te worden en wat kan ik daarin voor jou betekenen?

Basisopleiding Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

Een professionele TCO-er is de eerste stap op weg naar gezond herstel. Leden van het TCO-team verzorgen de eerste opvang van hun collega’s na een ingrijpende gebeurtenis en bieden hen een luisterend oor. Deze opleiding bereidt de deelnemers gedegen voor op deze belangrijke taak. De basisopleiding bestaat uit drie dagen waarbij iedere lesdag een ander thema met specifieke doelen kent.

DAG 1: Op dag één staan we stil bij welke competenties van belang zijn en wat de grenzen van de TCO-er zijn. Het empathisch omgaan met de emoties van anderen is daarbij van belang. Daarnaast wordt ingegaan op:
·      de werking van het brein;
·      de manier waarop (verstoorde) verwerking plaatsvindt;
·      het stresszonemodel;
·      PTSS;
·      breinhygiëne;
·     veerkracht;
·     copingstijlen.

DAG 2: Tijdens de tweede dag wordt aandacht besteed aan constructieve communicatiestijlen en gesprektechnieken. De fasen die je tijdens een gesprek doorloopt en manieren om actief te luisteren zonder te oordelen. Het interpreteren van non-verbaal gedrag hoort daar ook bij. Want haast niets werkt zo helend als je gehoord en begrepen voelen.

 DAG 3: Op dag drie worden alle theoretische elementen samengebracht tijdens de praktische oefeningen gespreksvaardigheden met een trainingsacteur. Dit vindt plaats tijdens groeps- en individuele gesprekken. De deelnemers kunnen zelf cases inbrengen, maar er is tevens een ruim aanbod aan cases beschikbaar.

Het lesmateriaal is samengesteld op basis van wetenschappelijke literatuur en empirische ervaringen en wordt door middel van actieve leervormen aangeboden.

Bijscholing TCO-medewerkers

Hoe schat jij de emotionele belasting van een incident in? Hoe voer je op een vertrouwelijke en constructieve manier een groepsgesprek of een individueel gesprek?
Op deze en vele andere vragen geeft Martijn antwoord tijdens de bijscholing voor TCO-medewerkers.
 
Voor een TCO-er is het noodzakelijk om te weten wat een normale verwerking en wat een verstoorde verweking is. Het stresszonemodel maakt stressniveaus op een interactieve manier inzichtelijk. Je kan als TCO-er niet zonder de juiste gespreksvaardigheden. Tijdens de bijscholing worden de verschillende gesprekstechnieken opgefrist en ga je oefenen met een trainingsacteur.
 
Hoe zorg jij er als TCO-er voor dat je niet overbelast raakt en zowel je eigen als de ervaringen van collega’s op een goede manier kunt verwerken?

Het bespreken van casuïstiek kan een onderdeel van de bijscholing zijn. Dit wordt aangeboden middels supervisie.

 
De herhalingstraining duurt twee dagdelen.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2020