Hoe vergroot je jouw mentale veerkracht?

PsychElan geeft je hiervoor de juiste tools

Trainingen

Maatwerk

Als professional is het leveren van maatwerk mijn uitgangspunt. Wat ik graag wil bereiken is dat het advies past als een pak waarin je vrij kunt bewegen en dat je beschermt. Wat heb jij nodig om mentaal krachtiger te worden en wat kan ik daarin voor jou betekenen?

Training mentale veerkracht voor hulpverleners

Een gezonde emotionele ontlading na een stressvolle gebeurtenis is belangrijk voor het behoud van je gezondheid. De training mentale veerkracht is speciaal ontwikkelt voor hulpverleners die regelmatig met ingrijpende gebeurtenissen te maken krijgen. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en praktische ervaringen uit de operationele praktijk. De training heeft een praktisch karakter waarbij de theorie en groepsopdrachten worden aangeboden via actieve leermethoden. 

De oorzaken van stress en emotie komen aan bod en er wordt stilgestaan bij de thema’s fitfor action en fit for live. Er wordt inzicht gecreëerd hoe je voorkomt dat je spreekwoordelijke ‘emmertje’ overloopt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het stresszonemodel. Het programma biedt ruimte om te ervaren dat het tonen van emoties geen teken van zwakte is en dat je niet meteen een slachtoffer bent als je om hulp vraagt.

De training wordt afgesloten met een aantal praktisch toepasbare tips en adviezen hoe je veerkrachtiger wordt en blijft.

De training duurt één dagdeel.


Training copingstijlen voor hulpverleners

Hoe loods jij jezelf door een stressvolle situatie heen?
Een copingstijl is datgene dat men doet om de balans terug te vinden na een stressvolle of ingrijpende gebeurtenis.
 
Het versterken van veerkracht begint bij zelfinzicht. Hoe ga jij om met stress?
Je kunt te allen tijde kiezen hoe jij je voelt en gedraagt. Blijf zelf aan het roer staan door bewust te zijn van constructieve en destructieve copingstijlen.
 
Eén van de resultaten van de training is dat je in staat bent om meerdere copingstijlen toe te passen en op een andere manier naar ingrijpende gebeurtenissen te kijken. We besteden aandacht aan het omdenken van gedachten en hoe je op een positieve manier gebeurtenissen kunt labelen.

De Training duurt één dagdeel.

Terrorisme Gevolgbestrijding (TGB) voor hulpverleners

Hoe bereid jij je als hulpverlener voor op een terroristische aanslag?

Verschillende aanslagen in Europa laten ons als hulpverleners zien dat we  voorbereidt moeten zijn op een confrontatie met grof en extreem geweld. Bewustwording van dit risico en een gedegen voorbereiding zijn daarom belangrijk.
 
Terrorisme kent geen spelregels en vele scenario’s. Als hulpverlener betrokken zijn bij een terroristische aanslag vraagt om een andere mindset dan reguliere incidentbestrijding.
 
Deze training besteedt aandacht aan de verschillende dreigingsniveaus en fasen. Evenals zoneringen en de uitgangspunten van de incident bestrijdingsprocedure. Dit gebeurt middels actieve werkvormen en door internationale lessen te delen. Naast operationele handreikingen staat PsychElan uitgebreid stil bij constructieve handelings- en verwerkingsprocessen.
 
Het resultaat van deze training is dat je als hulpverlener vooraf bewust wordt gemaakt van de gevolgen van een TGB-incident. Welke principes van invloed  zijn en hoe je hier mee om kunt gaan. Door de juiste voorbereiding ben je beter in staat gebeurtenissen het hoofd te bieden.

Deze training duurt één dagdeel.

Terrorisme Gevolgbestrijding (TGB) in relatie tot mentale veerkracht

Rekening houden met terrorisme en grof geweld vraagt een bijzondere  mindset. Je moet een situatie of een gebied in waar extreem geweld plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Paniek is dan geen optie.

Of je nu operationeel in het veld optreedt of deel uitmaakt van een CoPI of ROT, op basis van je functie bespreken we, aan de hand van casuïstieken,  dilemma’s die toegespitst zijn op jouw niveau en taken.  
 
Wat voor impact heeft terrorisme op jou en je medewerkers? Welke factoren kunnen besluitvorming beïnvloeden?
We geven tips en adviezen hoe jij jezelf en je team kunt wapenen om zo mentaal veerkrachtig mogelijk de meest ondenkbare situaties professioneel af te handelen.
 
De training wordt afgesloten met diverse praktisch toepasbare tips en adviezen.

Deze training duurt één dagdeel.

Mentale veerkracht voor meldkamerpersoneel

Als centralist krijg je heel wat om je oren. Na een alarmering ben jij het eerste aanspreekpunt voor de melder en de hulpverlener. Prachtig werk, maar het doet ook wat met jou. Niet zelden zul je amper gelegenheid hebben om te bekomen van de ene situatie, omdat de volgende melding zich alweer aandient. 
 
Hoe zorg jij ervoor dat je zo optimaal mogelijk kunt blijven functioneren tijdens en na ingrijpende incidenten? Hoe kun je omgaan met soms zeer aangrijpende telefoongesprekken?
PsychElan geeft tips en adviezen om de stress op een goede manier te laten afvloeien en om een goede breinverzorging toe te passen. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van overbelasting.
 
Deze training zorgt voor bewustwording hoe auditieve indrukken verwerkt kunnen worden, je professionele distantie kunt bewaren en tegelijkertijd menselijk en betrokken kunt reageren.
 
Deze training duurt één dagdeel.

Wilt u meer informatie ?
Klik hier

© Grafisch Goed Geregeld | 2020